7º Festival de Balonismo de Santa Maria 2016

14 a 17 de Maio de 2016.